Psykologhjælp med henvisning fra læge

Klienter med henvisning fra lægen

Hvis du er indenfor én af nedenstående grupper gives der tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling:
 

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre 
 • Trafik- og ulykkesofre 
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer 
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 
 • Pårørende ved dødsfald 
 • Personer, der har forsøgt selvmord 
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år. 
 • Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år.

 

 

 

Du har mulighed for 12 samtaler og kan få dækket 60 % af prisen via tilskud fra sygesikringen. 

Med tilskud er prisen for den første samtale: kr. 450,- og de efterfølgende sessioner: kr. 344,-

Er du medlem af ”Danmark” er der yderligere tilskud. 

En session varer 45. min