Psykolog behandling fra erfaren psykolog i Odense C

Pyskolog behandlingen


Terapien er baseret på et psykodynamisk grundlag som kombineres med systemisk/narrativ forståelse. Der indgår også kognitive terapeutiske elementer.

Behandlingen tager udgangspunkt i din aktuelle situation, vanskeligheder og ønske om ændring.
Et fokus kan være dit indre følelsesliv og håndtering af følelser, ligesom din selvforståelse og dine relationer til andre også ofte vil være vigtige omdrejningspunkter i terapien.
 

Ovenstående vil blive set og forstået i sammenhæng med dine aktuelle relationer og andre sammenhænge hvori du indgår. 

Et vigtigt element i terapien vil være, hvordan du løbende kan foretage dine ønskede ændringer i din hverdag og i forhold til ovenstående.